Szanowni Państwo, przekazujemy do konsultacji i wglądu Projekt IRIESD-u.

Czekamy na Państwa pytania oraz komentarze w biurze przy ul. Przykop 49 w Brodnicy, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul Widok 8 oraz pod adresem mailowym:

info@useneko.pl

 

 

 

 

US.EN.EKO informuje, iż zgodnie z par. 46 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 820) w dniu 1 sierpnia 2014 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące wprowadzenia rozliczeń w nowych jednostkach energii. Zastąpione zostaną jednostki objętości wyrażone w [m3] oraz [m3/h] jednostkami energii wyrażonymi w [kWh] oraz [kWh/h].